_

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


همانژيوماي مهره کمري
 
[PDF]ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻴﻠﻮﭘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻫﻤﺎﻧﮋﻳﻮم ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻬﺮه – دانشگاه علوم پزشكي همدان
https://sjh.umsha.ac.ir/article-1-83-fa.pdf
Translate this page
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ درد ﻛﻤﺮي داﺷﺘﻪ و در ﻋﺮض ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣﺮاﺟﻌـﻪ. دﭼـﺎر اﺧـﺘﻼل. ﭘﻴﺸﺮوﻧﺪه در راه رﻓﺘﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻫﺮ دو ﭘﺎ اﺳﭙﺎﺳـﺘﻴﻚ ﺑـﻮده و در ﮔﺮاﻓـﻲ ﻫﻤـﺎﻧﮋﻳﻮم ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﻣﻬـﺮه. T7. ﺑـﺎ ﮔـﺴﺘﺮش.
همانژیوم مهره ای – انجمن پرتونگاران برتر ایران [ISPR]
www.pnb-iran.com/post/187
Translate this page
همانژیوم مهره ای ملاحضات عمومی · خوش خیم است · به کرات در مهره های پایینی توراسیک و بالایی کمری اتفاق می افتد · جمجمه دومین منطقه شیوع را دارد( ظاهری چرخ مانند) …
دکتر امیرحسین حقیر – متخصص جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات …
www.drhaghir.com/Page.aspx?PId=67&LanId=1
Translate this page
مهره های کمری می توانند ، در زمینه ، بیماریهای ذیل درگیر شوند: … شایعترین تومور خوش خیم فقرات ، همانژیوم است ، که در غالب موارد بدون علامت است ، و نباید دردکمر را به …
مهره‌های کمری – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/مهره‌های_کمری
Translate this page
Jump to ۳ خاجی‌شدگی پنجمین مهره کمری‎ – خاجی‌شدگی (ساکرالیزاسیون، Sacralization) پنجمین مهره کمری یک ناهنجاری مادرزادی است، به این صورت که زائده عرضی …
همانژیوم چیست – ایران ارتوپد

 NS